Skolens historie

Nordbakkeskolen med SFO har eksisteret siden 1991 og rummer i dag 3 skoledistrikter. I 1991 bestod skolen af Nordrup og Ørslev skoledistrikter og i 2002 blev distriktet udvidet med Sneslev skoledistrikt.

Skolen blev bygget i 1940 og skulle dengang rumme Nordrup skoledistrikt med 120-140 børn. Ved skolesammenlægningen i 1991 skulle skolen rumme flere elever og samtidig have en SFO.  Siden sammenlægningen har elevtallet været stigende. Som følge deraf er bygningsmassen blevet udvidet ved inddragelse og sammenbygning af tjenesteboliger og en tilbygning i 1999, der rummer 4 klasseværelser.

Som følge af det stadig stigende elevtal og tilførslen af Sneslev skoledistrikt gennemgik skolen fra 2006-2007 en større renovering og tilbygning. Den nye del af skolen indeholder klasseværelser for 2.-5. kl. samt SFO. Denne ombygning betyder at skolen i dag fremtræder med lyse og pæne lokaler.