Hvad laver skolebestyrelsen?

Skolebestyrelsen arbejder for at Nordbakkeskolen har de bedste rammer for elevernes trivsel og læring, så alle udvikler deres potentiale, så meget som muligt. Dette foregår bl.a. ved, at skolebestyrelsen udarbejder principper for skolens virke og sætter fokus på vigtige emner. 

Bestyrelsen er sammensat af:

 • 7 forældrerepræsentanter
 • 2 repræsentanter fra elevrådet
 • 2 af medarbejderrepræsentanter
 • Skolens ledelse

 

Skolebestyrelsens kompetenceområde

Skolebestyrelsens konkrete kompetenceområde er bl.a.:

 • At sætte principper for undervisningens organisering, herunder at godkende timefordelingen
 • Godkende skolens budget
 • Godkende undervisningsmidler
 • Fastsætte ordensregler, også for samværet mellem elever, skolens personale og forældrene
 • Komme med høringssvar til kommunalbestyrelsen
 • Have indflydelse på ansættelse af medarbejdere og ledelse

Kontakforældre

 

Ved skoleårets første forældremøde vælges minimum to kontaktforældre. Man vælges for et år ad gangen.

Som kontaktforælder får du mulighed for at gå i dialog med skolebestyrelsen om, hvordan der skabes de bedst mulige rammer for elevernes trivsel og læring.

Kontaktforældrenes rolle

 • Være med til at skabe en bedre og sjovere skole
 • Have indflydelse på dit barns skoleliv – lave værdisæt / regler for klassen
 • Være med til at udvikle klassens faglige og sociale liv – bl.a. lave sociale, kulturelle arrangementer
 • Skabe et velfungerende forældrenetværk, hvor
  • forældrene lærer hinanden at kende
  • forældrene lærer hinandens børn at kende
  • forældre og lærere lærer hinanden at kende
  • forældre, børn og lærere løser konkrete opgaver sammen
 • Skabe aktive forældre
 • Formidle samarbejdet mellem klassens forældre og lærerteamet – en klasse med et godt samarbejde og et godt forældrenetværk fungerer godt.
 • Kontaktleddet mellem klassens forældre og skolebestyrelsen og sørge for at informere begge veje