Velkommen til SFO

SFO´en består af SFO 1 og SFO 2.
SFO 1:
0.-1. klasse som holder til i Troldhytten
2.-3. klasse holder til i Pomfritten
SFO 2
4.-6. klasse VIP-klubben 

Åbningstider:
SFO 1  og SFO 2 holder åbent:
Mandag – torsdag fra kl. 6.30–17.00.  Fredag fra kl. 6.30-16.00.

Troldhytten

Troldhytten er SFO for de børn der går i 0. og 1. klasse.
I Troldhytten har vi fokus på det sociale liv og leg og bevægelse. Om eftermiddagen har vi en idrætshal til rådighed, hvor børnene kan udfolde sig fysisk.

Troldhyttens fysike rammer er i en ældre villa, der gør at vi har mange rum, hvor børnene kan lave forskellige akitviteter. f.eks. et stort fællesrum, til spil og kreative aktiviteter, et rum med lego, et rum hvor de kan lege café, samt andre legerum.
I Troldhytten sætter vi stor fokus på det sociale og hjælper børnene med at danne venskaber på tværs af klassetrinene. Vi bruger god til på at lytte til børnene og hjælpe dem med at løse de konfikter, der kan opstå.

Pomfritten

Pomfritten er ” mellemstationen” i SFO-livet. Her er 2.-3. klasse, som har klasselokaler i forbindelse med Pomfrittens lokaler. Vi arbejder videre med at skabe de trygge rammer og styrke de gode relationer børnene imellem, som de har med fra Troldhytten, men samtidig udvider børnenes medbestemmelse og medansvar i forbindelse med det sociale samspil med andre. Vi har en anerkendende pædagogik med fokus på det enkelte barns trivsel og det sociale samspil i hele børnegruppen. Vi har i pomfritten et tæt bånd til (SFO) Vip-kluppen, hvor børnene fra begge afdelinger må deltage i de fleste af hinandens aktiviteter og vi som personale laver aktiviteter på tværs af klasser og alder.                                                                                                                                                Vi tilbyder en spændende SFO, med mulighed for at udfolde sig og lave sjove ting med kammeraterne. Vi har planlagte aktiviteter som Rollespil, udendørs aktiviteter, pige/ drenge relateret aktiviteter på tværs af alder, bålmad og lign. Eller spontane aktiviteter ud fra hvad der optager børnene. Vi bestræber, at have en kreativ aktivitet dagligt, mulighed for at bruge sportshal mm. Vi laver gerne ture ud af huset, så snart lejligheden byder sig. 

VIP-klubben

Når børnene starter i SFO 2, begynder de at få et udvidet ansvarsområde og større medbestemmelse på deres egen fritid. Vi vil styrke børnenes selvværd og tillid til egne evner og hjælpe børnene til at udnytte de muligheder de har.
Vi vil give dem mulighed for at være med til:
At planlægge aktiviteter                             At arrangere ture ud af huset
At indkøbe nye ting til SFO’en                   At tage hånd om egen dagligdag
Vi vil gerne lære dem:
At være medbestemmende                       At være selvstændige
At tage ansvar for egne handlinger            At løse konflikter selv
At behandle andre med respekt